paėmimas

paėmimas
paėmìmas sm. (2) 1. → paimti I 1: Vieno sykio paėmìmas nebus žymu Gs. | Vienu paėmimu neapdirbsi J.Jabl. Per du paėmimùs ir parvešim tas pupeles (bus du vežimai) Jnšk.pavogimas: Bukštu yra paėmìmo Šts. 2. refl. → paimti I 6 (refl.): Kaipo laivą be irklų vilnis mėtlio[ja] į visas puses, taip žmogų silpną ir netvirtą savo pasiemimuose įvairi mėtlio[ja] pagundinimai M.Valanč. Nepriderančiu yra daiktu užmiršti savo pasiemimus M.Valanč. 3. → paimti I 13: Išmanymo ir paėmimo tos slaptės DP256. 4. → paimti II 2: Apie belaisvių paėmimą pranešama į pulko štabą . Po paėmìmo į kalėjimą praėjo metai Brt. Primink, kokiu būdu stojosi tas paėmimas brš. 5. → paimti II 3: Dalyvavo Vilniaus paėmime . Valdžios paėmimas yra tik reikalo pradžia . 6. → paimti III 1: Moteres paėmimas yr neperskirtinas suglaudimas DP69. 7. refl. → paimti IV 6 (refl.): Apei Joną yr pats pasiėmimas žolės augti Ggr. 8. refl. pareiga, priedermė: Visu didžiausias pasiėmimas kiekvienos žmonos yra saugoti namūse ugnį ir vėžlybumą užlaikyti S.Dauk. 9. liemuo, talija: Barzdą (ilgiausią) nešioja per paėmimą susisegęs LC1889,5. Jis tetura ploną paėmimą (matuodama sako siuvėja) Dov. Per paėmimą siūk man ankštai tą jakę Prk. 10. trijų siūlų vienetas, skaičiuojant audeklo metmenis: Posme yra dešim paėmìmų, paėmimè trys gijos Slm. Užmiršau, kiek čia buvau suskaičius paėmìmų Ps. 11. tam tikras laikotarpis; dienos tarpas nuo ryto ligi pusryčių, nuo pusryčių ligi pietų ir nuo pietų ligi vakaro: Lauką aparsiu per du paėmimus Pl. Da liko dviem paėmìmam arimo Slm. Šitai pievai išpjauti reikia dviejų paėmimų Šmn. Keturiais paėmimais gal ir iškulsme visus rugius Sv. Nekiek tų mano miežių tebuvo – dviem paėmìmais ir iškūlėm Vb. Apiarė bulbas per paėmìmą Pnd. Visam paėmìmui pakaks darbo, da nei nepadirbsi Kp. 12. mėnulio priešpilnis: Kaip pradėjo, jau lis lig paėmimo Užv. Mėnesio paėmime (kai mėnuo ima dilti) bulvėms yra gerà sėti Trk.
◊ prõto paėmìmas suprotėjimas: Maži vaikai lig paėmimo proto yra liuosi nuog pasnyko Jzm.
\ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • paėmimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gimnasto laikymosi ant gimnastikos prietaisų kuris nors būdas. atitikmenys: angl. grip vok. Fassen, n; Griff, m; Haltung, f rus. xват; xватка; держание …   Sporto terminų žodynas

  • paėmimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuotolis tarp plaštakų ant virbalo keliant štangą. atitikmenys: angl. grip vok. Fassen, n; Griff, m; Haltung, f rus. xват; xватка; держание …   Sporto terminų žodynas

  • paėmimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Įvairūs partnerio rankų suėmimai porinių akrobatikos pratimų ir piramidžių metu. atitikmenys: angl. grip vok. Fassen, n; Griff, m; Haltung, f rus. xват; xватка; держание …   Sporto terminų žodynas

  • paėmimas — paėmi̇̀mas dkt. Vienu paėmimù neką̃ tepaim̃si …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • audinių, ląstelių, organų paėmimas — statusas Aprobuotas sritis asmens sveikata apibrėžtis Donorų audinių, ląstelių, organų paėmimas nustatyta tvarka atliekant operacijas. ryšiai: platesnis terminas – donorystės ir transplantacijos procesas šaltinis Lietuvos Respublikos žmogaus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės paėmimas visuomenės poreikiams — statusas T sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma ryšiai: žiūrėk – žemės paėmimas visuomenės poreikiams šaltinis Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34 620; 2004, Nr. 28 868) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės paėmimas visuomenės poreikiams — statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais žemės išpirkimas (teisingai atlyginant) iš žemės savininkų, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos priėmus sprendimą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės paėmimas visuomenės poreikiams — statusas Aprobuotas sritis nekilnojamasis turtas apibrėžtis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais žemės išpirkimas teisingai atlyginant savininkams ir (ar) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Fassen — paėmimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gimnasto laikymosi ant gimnastikos prietaisų kuris nors būdas. atitikmenys: angl. grip vok. Fassen, n; Griff, m; Haltung, f rus. xват; xватка; держание …   Sporto terminų žodynas

  • Griff — paėmimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gimnasto laikymosi ant gimnastikos prietaisų kuris nors būdas. atitikmenys: angl. grip vok. Fassen, n; Griff, m; Haltung, f rus. xват; xватка; держание …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”